לא הזדהת בהזדהות המתאימה, יש להזדהות בהזדהות מורה.